Bea van der Put en Daniela Eichenberger werken samen als een duo, waarin Bea part-time werkt. Door hun samenwerking kunnen ze zwangeren elk op hun eigen, karakteristieke wijze begeleiden en elkaar aanvullen.

Wie zijn wij

"Wij, Bea van der Put en Daniela Eichenberger, begeleiden jullie zwangeren vanaf de prille zwangerschap tot ver na de geboorte van jullie kind.

Vanuit onze gemeenschappelijke achtergrond, ervaring en filosofie bieden wij jullie samen meer, dan ieder van ons afzonderlijk kan bieden. We zijn een klankbord voor elkaar. Door deze samenwerking kunnen we jullie op onze eigen, karakteristieke wijze begeleiden en verzekeren van continuïteit en persoonlijke aandacht. Wij gaan uit van jullie eigen wijsheid in het proces naar de moeder en vader in wording en werken vanuit intuïtie, ervaring en wetenschappelijk inzicht. Daar waar nodig, coachen we jullie in het volgen van je eigen pad met respect voor zelfbeschikking binnen de kaders van gezondheid en vanuit de holistische visie. Vanwege ons uitgebreide netwerk hebben wij een goede samenwerking met kraamverzorgenden, doula's en andere zorgverleners, om zo jullie zorg op maat te kunnen bieden."

Concreet: onze begeleiding

"Tijdens een vrijblijvend gesprek maken jullie met één van ons kennis. Gaan we met elkaar verder, dan volgt hierna de officiele intake. Tijdens de zwangerschap begeleiden we jullie vanuit onze praktijk, waarbij jullie Daniela vaker zullen zien dan Bea. Rondom je verlof komen we samen bij jullie thuis op visite. Eén van ons zal de geboorte begeleiden, afhankelijk van het moment van bevallen. Wij blijven bij jullie mocht de geboorte uiteindelijk in een medische setting plaats vinden. Na de geboorte van jullie kind zullen wij een aantal keren bij jullie op bezoek komen en ten slotte sluiten we deze bijzondere periode af met een bezoek op de praktijk, 6 weken na de geboorte."

Wat bieden wij nog meer naast onze vroedvrouwelijke zorg

  • Traumaverwerking als bevallingsverwerkingsspecialist met oa EMDR (Bea, zie www.bevalervaring.nl)
  • Uitwendige kering van een stuitligging als versiekundige (Bea, bea@vivevroedvrouw.nl)
  • Placentabewerking: capsulering (125 Euro, inclusief print 150 Euro)
  • Aromatherapie: (20 Euro, een flesje zelfgekozen essentiele olies) 
  • Verhuur bevalbaden (120 Euro, incl. hoes)

Naast de reguliere verloskundige zorg die vergoed wordt door je zorgverzekeraar, geven wij ook extra begeleiding en coaching tijdens de zwangerschap en bevalling. Deze extra zorg wordt niet vergoed (bekijk hier de tarieven). Je kan een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek om te zien of onze manier van werken bij je past en wat de extra zorg inhoudt.

Voor de bevallingsverwerkingsconsulten zijn de tarieven apart op te vragen bij Bea.

Bereikbaarheid

Voor niet-spoedeisende vragen zijn wij doordeweeks bereikbaar van 09.00 uur tot 18.00 uur per email beadaniela@vivevroedvrouw.nl. Wij zullen je dan binnen enkele dagen antwoorden. Voor spoedgevallen zijn we 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op 06-11143332 of 06-20971087. Mocht je ons niet direct aan de lijn krijgen, dan zijn we waarschijnlijk in gesprek of bezig met andere cliënten. Bel ons dan na een paar minuten nog een keer. In geval van echte spoed, luister dan het voicemailbericht af, zodat je weet wie je nu kan bellen. In noodgevallen zijn de andere VIVE-vroedvrouwen telefonisch bereikbaar. Je vindt hun rechtstreekse telefoonnummers op de pagina contact op de website.

Tijdens onze vakantie nemen we minder cliënten aan en is er altijd waarneming door onze collega’s van VIVE.

Bea van der Put

Gepassioneerd, bevlogen vroedvrouw

“It is important to keep in mind that our bodies must work pretty well or there wouldn’t be so many humans on the planet” Ina May Gaskin, (born March 8th, 1940) "the mother” of authentic midwifery.

"Ik ben afgestudeerd in 1989 en noem me liever vroedvrouw, dan verloskundige. Ik woon met mijn man in Amstelveen en ben moeder van twee dochters en twee bonuskinderen, die allemaal het nest verlaten hebben. Na 20 jaar ervaring in een groepspraktijk werk ik sinds 2010 kleinschalig en heb ik in 2011 met enkele collega’s VIVE opgericht.

Visie: Als vroedvrouw (vroede betekent wijze) wil ik je zoveel mogelijk ruimte bieden om op je eigen wijze en in eigen wijsheid jullie kind te verwelkomen op deze wereld. Ik begeleid je in het maken van jouw keuzes, hoe je omgaat met je verwachtingen, de uitdagingen en alles wat tijdens deze reis op je pad kan komen. Want je baart een kind; je wordt moeder; jullie worden ouders; je relatie, je familie, je werk… alles is er zwanger van. Ik zet hiervoor mijn kennis, ervaring en intuïtie in. Jullie wensen en visie vormen het vertrekpunt van deze reis. Jij bepaalt vanuit vertrouwen in jezelf en je lichaam de koers tijdens de reis. En ook angsten mogen er ook zijn onderweg.

Over mij: Op mijn 21ste wist ik zeker dat ik vroedvrouw wilde worden: mijn oude kinderwens, die aan het sterfbed van mijn vader weer opkwam. Ik heb toen ervaren hoe een prachtig, krachtig en intens proces de transformatie is van het leven naar de dood. Naast het verdriet, vond ik het een voorrecht om getuige te mogen zijn van deze bijzondere ervaring: hoe mijn vader zich stapje voor stapje over gaf aan het onomkeerbare proces. Ik heb diep respect gekregen voor de kracht van het loslaten. Voor mij is de weg naar de geboorte van een kind en van een moeder (van ouders) hiermee vergelijkbaar.

Ik kies voor de intimiteit van kleinschaligheid. Mijn ervaring met kleinschalig werken stamt uit 1998. In Catalunya ( Spanje) heb ik veel bevallingen begeleid van vrouwen, die thuis wilden bevallen of in het door ons opgerichte Geboortehuis. Deze vrouwen kozen tegen de Spaanse gewoonte in voor natuurlijk bevallen. Met maximaal 4 cliënten per maand, een werkgebied van 150 bij 150 km en een sterk netwerk kon ik optimale zorg bieden: dichtbij en intensief. Nu doe ik dat ook in Amsterdam: dichtbij en intensief. Zorg op maat.

Wat bied ik nog meer: Naast traditionele verloskunde heb ik ervaring met complementaire (alternatieve) verloskunde en coaching. Als erkend Mindfulnesstrainer integreer ik de beginselen van de Mindfulness in mijn begeleiding. Voor advies om zwanger te worden kan je terecht op het kinderwensspreekuur. Ook geef ik advies aan moeders tot 1 jaar na de bevalling op het moederschapsspreekuur. Voor de regio Amsterdam ben ik bovendien versiekundige en als lid van het versieteam Amsterdam probeer ik baby's, die in stuit liggen naar hoofdligging terug te keren. Dit doe ik voor alle baby's voor Amsterdam e.o..

Als de herinnering aan de geboorte van je kind overschaduwd wordt door gevoelens van angst, pijn, boosheid of verdriet en het beïnvloedt je leven nu, dan is dat jammer. En zeker als je weer opnieuw zwanger bent of wilt worden kan deze nare of verdrietige herinnering weer opleven en het verlangen of genieten en uitkijken naar de nieuwe geboorte in de weg staan.

Als bevallingsverwerkingsspecialist voor de regio Amsterdam e.o. kan ik samen met jou de negatieve lading van je ervaring loskoppelen, waardoor je met vertrouwen naar een nieuwe ervaring, een nieuwe geboorte kunt uitkijken (zie ook bevalervaring.nl)."

 

Daniela Eichenberger

Liefdevol, zorgzaam

"You are the birth servant. Do good without show or fuss. If you must take the lead, lead so that the mother is helped, yet still free and in charge. When the baby is born, they will rightly say: 'We did it ourselves!" Tao Te Ching

"Ik ben afkomstig uit Zürich in Zwitserland en ben in 1999 naar Amsterdam gekomen om als art director te gaan werken in een internationaal bedrijf. Door mijn zwangerschap en geboorte van mijn zoon hier in Amsterdam en het bijzondere Nederlands verloskundige systeem heb ik de keuze gemaakt om in mijn tweede levensfase voor het uitdagende beroep van verloskundige te kiezen. Mijn zoon, hij is bijna 16 jaar, heeft samen met mijn man heel veel begrip voor mijn keuze en ze accepteren de onregelmatigheden van mijn vak.

Ik zie de zwangerschap, de baring en het kraambed als natuurlijke/fysiologische processen die door iedere vrouw anders wordt beleeft. Mijn streven is het om mijn kennis met jullie te delen, maar vooral open te zijn voor de weg die jullie willen volgen. Jullie geven aan wat jullie van mij willen. Ik kan goed luisteren, coachen, als een klankboord dienen en als het nodig is sturing en structuur geven. Alles kan. Naast de standaard verloskundige zorg, geef ik soms massages (ontspannings- metamorfose- en polarisatie massage) en werk ik tijdens de baring met aromatherapie.

En tot slot: Er is niets mooiers dan dat de jonge ouders, onafhankelijk hoe het allemaal is gelopen, trots zijn over hun proces. Onze gezamenlijke reis eindigt bij de laatste bijeenkomst, zes weken na de geboorte. Iedereen gaat dan weer zijn eigen weg en vaak mag ik genieten van mooie foto’s van de ouder wordende dochters en zoons."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omdat wij bijna vol continue oproepbaar zijn voor bevallingen en andere spoedgevallen, nemen we soms een periode vrij om even helemaal bij te komen. In deze periode nemen we minder zwangeren aan en word je begeleid door degene die wel werkt.

Naast de reguliere verloskundige zorg die vergoed wordt door je zorgverzekeraar, geven wij ook extra begeleiding en coaching tijdens de zwangerschap en bevalling. Deze extra zorg wordt niet vergoed (bekijk hier de tarieven). Je kan een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek om te zien of onze manier van werken bij je past en wat de extra zorg inhoudt.