Hoe werken wij?

In onze praktijk willen wij meer bieden dan de reguliere verloskundige zorg. De gedachte hierachter is dat ´zorg´ meer kan zijn dan alleen de medische begeleiding. Zwangerschap en geboorte brengen een proces op gang in lichaam en geest, gevoel en gedachte. Het kan een proces van persoonlijke verdieping zijn, van groei. Groei gaat echter gepaard met vragen, onzekerheden en persoonlijke overwinningen. In onze praktijk is er ruimte en tijd voor dat proces.

Je eigen vroedvrouw

Je eigen vroedvrouw is je eerste aanspreekpunt. Haar kan je altijd rechtsstreeks met vragen of zorgen bellen. Zij zal er zijn voor de zorg rondom je zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Ze zal de tijd en ruimte hebben om de processen die zich in deze intensieve periode aandienen met jou en je partner samen uit te werken.  Je kan zelf je eigen vroedvrouw kiezen aan de hand van onze profielen onder 'vroedvrouwen'.

Extra zorg

Onze aanvullende zorg tijdens zwangerschap en bevalling is in de vorm van coaching en doulazorg. Dit houdt in dat we tijdens het spreekuur ruim de tijd voor je nemen, consulten duren tussen de 30 minuten en 1,5 uur. Tijdens de baring is je vroedvrouw van begin tot eind aanwezig is, ongeacht het verloop van de baring. Bij een medische indicatie, wanneer de gynaecoloog de zorg overneemt, zal ze mee gaan naar het ziekenhuis om er als doula (ook wel: baringscoach) voor je te zijn. Voor onze persoonlijke begeleiding, de 1 op 1 zorg en de coaching vragen wij een extra bedrag. Dit tarief wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Zie onze pagina 'tarieven' voor de bedragen.

Samenvattend omvat onze zorg het volgende:

  • Een vaste persoonlijke vroedvrouw in plaats van meerdere wisselende verloskundigen zoals in een reguliere groepspraktijk. 

  • Bij ziekte en afwezigheid is er altijd een andere vroedvrouw beschikbaar voor jou / jullie, die dezelfde soort (extra) zorg verleent.

  • Waar dat past bij jou/jullie een meer holistische en natuurlijke benadering van zwangerschap, geboorte en ouderschap, als ook affiniteit met complementaire geneeswijzen en alternatieve levensbeschouwing.

  • Vrijblijvend kennismakingsgesprek van 1 uur voor je in zorg komt. Afhankelijk hiervan kan je besluiten of je verder met ons in zee wilt.

  • Continue telefonische bereikbaarheid, zowel voor spoed als voor ‘niet medisch spoedeisende’ zaken. We zien elkaar naar jouw behoefte, meestal is dit zo’n 12-14 keer tijdens zwangerschap.

  • Een huisbezoek tussen de 32 en 37 weken zwangerschap om uitgebreid te spreken over je wensen en verwachtingen ten aanzien van de bevalling en de tijd erna.

  • ‘Doulazorg’ tijdens de bevalling, dat wil zeggen dat we bij je zijn vanaf het moment dat jij dit fijn vindt tot na de geboorte van jullie kind, ongeacht de plaats en verloop van de bevalling. Dus ook indien je bevalling onverhoopt overgedragen moet worden aan de gynaecoloog (igv een medische indicatie of verhoogd risico).

  • Een extra kraambezoek na de eerste week.

Tot slot

Wij zijn allen BIG geregistreerd  en ingeschreven in het kwaliteitsregister  van de KNOV. We werken conform de landelijke verloskundige richtlijnen en conform de aanbevelingen en richtlijnen van onze diverse aanvullende opleidingen. Bea van der Put is onze versiekundige (voor het keren van stuitenkindjes) en staat ingeschreven in het versieregister  van de KNOV.

Voor het verrichten van bloedonderzoek en echoscopie werken we samen met het artsenlaboratorium Atal, de GGD en en de diverse eerstelijns echocentra in Amsterdam. Voor een medische consult of een overdracht naar een gynaecoloog werken wij samen met alle ziekenhuizen in en om Amsterdam. Het OLVG Locatie West  is ons regioziekenhuis, waarmee we samen met de andere verloskundigenpraktijken in Amsterdam West in een Verloskundig Samenwerkings Verband (VSV) zitten. Dit ziekenhuis is ons eerste aanspreekpunt voor consulten of verwijzingen. Hier bevindt zich ook Bevalcentrum West , een geboortecentrum voor niet-medische, poliklinische bevallingen. Wij zijn vennoot en mede initiatiefnemer van dit bevalcentrum. Tevens zijn wij lid van de vereniging EVAA , het samenwerkingsverband van eerstelijns verloskundigen in Amsterdam & Amstelland.